فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 116

123456
شمارهعنوانتاریخ صدور
نمرات نهایی آزمون مهارتهای هفتگانه 1393/9/15
دوره آموزشی مبانی جامعه شناسی(پرسنل گزینش) 1393/9/5
دوره آموزشی بهبود مدیریت(آذر 93) 1393/9/5
کد جدید(آموزش) آذرخش تا تاریخ 1393/11/15 1393/8/19
دوره های دفتر آموزش و پژوهش در آذر و دی ماه سال 1393 1393/8/14
دوره آموزشی آبان ماه 1393/7/27
دوره آموزشی مبانی مدیریت اسناد(رسته اداری مالی و امور اجتماعی) 1393/6/29
دوره های دفتر آموزش و پژوهش در مهر و آبان 93 1393/6/22
کدهای جدید(آموزش، ارزشیابی، تردد، بازنشستگی و تشکیلات) آذرخش تا تاریخ 15/11/1393 1393/6/11
آزمون مجدد مهارتهای هفتگانه(عملی) 1393/6/10
دوره آموزشی شهریور ماه(شغلی اختصاصی و بهبود مدیریت) 1393/6/1
کد جدید ( آموزش) نرم افزار آذرخش تا تاریخ 1393/07/10 1393/5/21
کد جدید ( تشکیلات) نرم افزار آذرخش تا تاریخ 1393/07/05 1393/5/21
کد جدید ( بازنشستگی) نرم افزار آذرخش تا تاریخ 1393/07/15 1393/5/21
مکان آزمون مهارتهای هفتگانه 1393/5/12
اصلاحیه نهایی تاریخ آزمون مهارتهای هفتگانه 1393/5/12
آزمون عملی مهارتهای هفتگانه 1393/5/11
دوره آموزشي تيرماه( بهبود مديريت و شغلي اختصاصي رابطين و سوپروايزرهاي آموزشي) 1393/4/21
تاريخ آزمون بنيان هاي حکومت اسلامي(ضيافت انديشه) 1393/4/20
دوره آموزشي بنيان هاي حکومت اسلامي(طرح ضيافت) 1393/4/13
123456
 

سامانه ارتقاء رتبه كاركنان دولت
راهنمای تهیه مستندات تجربی
نظر سنجی ارباب رجوع

   کاربران آنلاين:   ۳۱۸  

بازدید امروز: ۱۴۳۸
بازدید این ماه: ۷۴۸۰۲۲
بازدید تاکنون: ۳۷۱۱۳۵۷
پست الکترونیک دانشگاه PodCast Rss 2.0