قوانين و مقررات

1392/2/15 0:0
قوانين و مقررات
دستورالعمل ها و بخشنامه ها و آئين نامه ها

مقررات و آئين نامه ها:

مديريت عملكرد  دستورالعمل استقرار نظام مديريت عملكرد
   دستورالعمل ارزيابي عملكرد دانشگاه
آموزش دستورالعمل نظام جديد آموزش كاركنان
  دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي 

 

نحوه اعمال ديپلم افتخاري در اجراي شيوه نامه نوع دوم

كاهش تصدي گري  دستورالعمل واگذاري خدمات سلامت دانشگاهها
نظام پيشنهادات  آئين نامه نظام پيشنهادات


   
تعداد بازدید:   ۱۵۸

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >