نقشه راه اصلاح نظام اداری

1393/1/27 0:0

مقدمه
نظام اداری در ایران با توجه به نقش گسترده¬ای که در انجام امور دارد؛ یکی از زیرساخت¬های مهم توسعه به شمار می¬آید که بی¬توجهی به آن مسبب آسیب¬های جبران ناپذیری در مسیر تحقق آرمان¬های نظام جمهوری اسلامی ایران، تحقق برنامه¬ها، رضایت مردم و ... می¬باشد.
باید در نظر داشت همواره دولت¬ها در سطوح مختلف و به شیوه¬های گوناگون به دنبال اصلاح نظام اداری بوده¬اند؛ لیکن به دلایلی از جمله عدم شناخت کامل ابعاد موضوع، عدم تعریف و تدقیق رویکردهای ناظر بر مدل اداره امور کشور، عدم تدوین راهبردها و راهکارهای مربوط و یا گرفتار شدن در امور جاری و روزمرّه، موفقیت چندانی در اصلاحات و تحقق اهداف یاد شده کسب نکرده¬اند.
این امر در حالی است که ساختار نظام اداری در شرایط فعلی و در بسیاری از جهات به جای ایفای نقش محرک برای پیشرفت و توسعه کشور، مانعی برای توسعه به شمار می¬آید. در این شرایط فارغ از آنکه انجام اصلاحات از یک سو، امری اجتناب ناپذیر و از سویی دیگر تکلیف تلقی می¬شود؛ عدم اصلاح آن علاوه بر کند نمودن مسیر پیشرفت کشور، بخش عظیمی از منابع لازم برای توسعه را نیز صرف نگهداشت خود می¬نماید و این نقصان موجب شکاف میان وضع موجود و تحقق چشم انداز می¬گردد.
امروز زمانی است که با توجه به ابلاغ سیاست¬های نظام اداری از جانب مقام معظم رهبری و تأکید ریس جمهور محترم مبنی بر اولویت اصلاح نظام اداری در برنامه¬ها می¬توان به خلق ارزش¬های مشترک میان تمامی فعالان نظام اداری پرداخت و بواسطه ساز و کارهای پیوندی، زمینه انجام اصلاحات عمیق در نظام اداری و به عنوان بستر و زیرساخت توسعه کشور را فراهم آورد.
به همین دلیل، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بر آن گردید با بهره¬گیری از تجارب گذشته و با استفاده از مطالعات پیشین، اسناد بالادستی، بررسی تجارب سایر کشورها و مبتنی بر مبانی نظری و نیز سیاست¬های کلی نظام اداری، اقدام به تهیه برنامه¬ای جامع نماید تا ضمن تعیین مسیر اصلاح نظام اداری در شکلی نظام¬مند و شفاف، نقشه راه فعالیت¬های ناظر بر موضوع تدوین شود.
لذا از تمامی صاحبنظران و اندیشمندان این حوزه دعوت می¬گردد تا با ارسال نظرات خود نسبت به سرفصل¬های این برنامه(متن حاضر) معاونت را در تعیین نقشه راه اصلاح نظام اداری یاری رسانند. این همفکری، خود گامی ارزشمند در راستای دستیابی به نظام اداری مطلوب و آرمان¬های جمهوری اسلامی ایران است.

من الله توفیق
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >