معرفی اعضا کمیته استراتژیک

1393/2/17 0:0

دکتر محمد مهدی خواجه ئیان

مهندس سوسن صدری

دکتر مریم روانی پور

دکتر سید فضل اله موسوی

مهنوش خاکزاد

دکتر حبیب عمرانی خو

مهندس محمود زید آبادی نژاد

سمیه عباسپور

جمیله کیانی، دبیر کمیته


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >