نقشه سایت معاونت توسعه مديريت و منابع
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
معرفی معاونت
معرفي كاركنان
چارت سازمانی
Collapse مديريتهامديريتها
مديريت برنامه ريزي بودجه و پايش عملكرد
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
مديريت توسعه و تامين منابع فيزيكي و امور عمراني و تجهيزاتي
مديريت امور مالي
مدیریت منابع انساني
مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
Collapse کمیته ها و کارگروههاکمیته ها و کارگروهها
Collapse دبيرخانه شوراي تحول اداريدبيرخانه شوراي تحول اداري
Collapse برنامه هاي تحول اداريبرنامه هاي تحول اداري
ده برنامه تحول اداري
برنامه راهبردي
Collapse شبكه راهبرديشبكه راهبردي
معرفی و اعضای شورای تحول اداری
كميته هاي تحول اداري
Collapse مصوبات و اسنادمصوبات و اسناد
سند چشم انداز
مصوبات
Collapse ارزيابي عملكردارزيابي عملكرد
فرمهاي گزارش دهي
نتايج ارزيابي
رابطين شهرستاني و معاونتها
Collapse نقشه راه اصلاح نظام ادارینقشه راه اصلاح نظام اداری
مهندسی نقش و ساختار دولت
توسعه دولت الکترونیکو هوشمند سازی اداری
خدمات عمومی در فضای رقابتی
مدیریت سرمایه انسانی
فناوری مدیریتی
توسعه فرهنگ سازمانی
صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
نظارت و ارزیابی
Collapse برنامه استراتژیکبرنامه استراتژیک
معرفی اعضا کمیته برنامه ریزی
اسناد بالادستی
فرصت ها و تهدیدها
اهداف
Collapse نشرياتنشريات
كتابچه
کتاب
مقالات
بروشور
پوستر
Collapse مقررات و آيين نامه هامقررات و آيين نامه ها
دستورالعمل های تکریم ارباب رجوع
مجموعه قوانین و مقررات واگذاری
دفتر کارافرینی
Collapse سامانه هاسامانه ها
Collapse سامانه ثبت فرایندهاسامانه ثبت فرایندها
ثبت فرآيند
ثبت صورتجلسات كميته فرآيندها
سامانه نظام پيشنهادات
سامانه آزمون استخدامي
Collapse سامانه تكريم ارباب رجوعسامانه تكريم ارباب رجوع
چك ليست مراكز بهداشتي
چك ليست خانه هاي بهداشت
چك ليست مراكز درماني
سامانه مديريت عملكرد
سامانه تسهیلات
سامانه مدیریت پروژه
سامانه نقليه و مديريت خودرو
سامانه ثبت‌نام متقاضیان طرح
Collapse فرم هافرم ها
فرم هاي دستي
فرم‌هاي دايناميك
Collapse خدمات معاونتخدمات معاونت
خدمات الکترونیک
خدمات غیر الکترونیک
فرآيندهای کاری
تکریم ارباب رجوع
نظرسنجی
لينكهاي مرتبط
پرسش و پاسخ
آلبوم تصاویر
تماس با ما
< >