معرفي معاون توسعه مديريت و منابع

1391/7/4 0:0

 

دكتر ايرج بيژني

معاون توسعه مديريت و منابع 

آدرس: خيابان معلم، روبروي ستاد نماز جمعه، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر،

تلفن:4-07712522081

نمابر:07712525767

صندوق پستي 3537

رايانامه:mdd@bpums.ac.ir


   
تعداد بازدید:   ۳۲۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >