ده برنامه تحول اداري

1391/7/30 0:0

مفاد 10 برنامه تحول اداری مصوب 1389
1) استقرار دولت الکترونیک:
ارایه و ایجاد پایگاههای ارایه خدمات و اطلاعات، ارتباط و تعامل دوسویه دولت با مردم و مردم با دولت، رسیدگی به شکایات مردم، ارزیابی عملکرد فرایندها و سیستم های ارایه کننده خدمات، ایجاد پایگاه اطلاعات ملی ایرانیان، ایجاد پایگاه اطلاعات و آمار منابع انسانی، اجرای آیین نامه دورکاری، راه اندازی پیشخوان دولت الکترونیک در سطح بخش، شهرستان و استان
2) عدالت استخدامی و نظام پرداخت
برگزاری آزمون در تمامی استخدامهای دولتی و ایجاد فرصتهای یکسان، توزیع و تخصیص مجوزهای استخدامی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، استانداردسازی شرایط جذب و تصدی مشاغل، طراحی طرح طبقه بندی مشاغل،بهبود نظام پرداخت مبتنی برعملکرد، توانایی و مهارت، اصلاح و استقرار نظام جبران خدمت کارمندان با رویکرد عادلانه شدن پرداختها
3) ساماندهی نیروی انسانی
واگذاری تصدی های دولت با اولویت واگذاری امور به تعاونی های کارکنان، انتقال کارکنان به بخش غیردولتی، ساماندهی نیروی انسانی از دستگاههای اجرایی پرتراکم به سایر دستگاهها، انتقال نیروها از کلان شهرها به بخشها و مناطق محروم، انتقال نیرو از ستاد دستگاهها به رده های عملیاتی، حمایت از بخش خصوصی، استقرار نظام دورکاری
4) تمرکز زدایی
انتقال کارمندان، سازمانها، شرکتها، موسسات آموزشی و پژوهشی از تهران به شهرستانها، توجه به مناطق محروم و دور افتاده، تفویض اختیار امور اداری و استخدامی به استانداران سراسر کشور، منع هر گونه استخدام و انتقال به تهران، واگذاری فعالیتها و اختیارات به رده های استانی، کاهش فرایندهای انجام کار و عدم تمرکز در تصمیم گیری
5) افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد
تعیین قیمت تمام شده فعالیتها، خدمات و محصولات و تعیین شاخصها و استانداردهای کیفی خدمات و دادن اختیار به مدیران در ارزیابی عملکرد، طراحی مدل بهره وری نظام اداری و تعیین شاخصها، استقرار نظام مدیریت عملکرد در کلیه دستگاههای اجرایی با توسعه کار تیمی و ارزیابی دستاوردها به جای فرایندها، تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور در مقایسه با سایر کشورها، برگزاری جشنواره شهید رجایی
6) سلامت اداری
تقویت قانون گرایی و پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین و تکریم آنها، اعمال نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمند در انجام وظایف محوله و جلوگیری از ضرر و زیان دولت و بیت المال، برخورد با افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارکنان دستگاهها، فعال کردن هیاتهای بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی نظارت در رسیدگی به شکایات مردم، تدوین شاخصهای سلامت اداری و سنجش سالیانه آنها، توسعه دولت الکترونیک و شفاف سازی فرایندهای انجام کار
7) اصلاح ساختار و فرایندها
ساماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاههای اجرایی، کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری در سطح عمودی و افقی مدیریتی، اصلاح ساختار تفصیلی دستگاههای اجرایی، اصلاح فرایندها و روشهای انجام کار با رویکرد اتوماسیون اداری
8) توانمند سازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی
متناسب سازی دانش، مهارت و نگرش کارکنان دولت با شغل در قالب نظام آموزش جدید، ایجاد ارتباط مابین ارتقاء کارمندان و مدیران با آموزش و بهره مندی از امتیازات آن، ساماندهی بورسها و دوره های آموزشی داخل و خارج برای کارکنان دولت، ارائه آموزشهای فرهنگی، فنی و محاسباتی، مالی و قانونی به مدیران و کارشناسان، ارائه آموزشهای تخصصی و اختصاصی مربوطه به مدیران
9) تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خودکنترلی
ارائه آموزشهای فرهنگی جهت افزایش ایمان و باورهای خودکنترلی، اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اعمال مدیریت بر واحدهای تحت پوشش بر اساس حجم فعالیتها، خدمات و قیمت تمام شده، استفاده از خدمات مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی موسسات دولتی و خصوصی تایید صلاحیت شده برای انجام خدمات مشاوره ای، ایجاد سازوکار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و بهره گیری از فکر، اندیشه و خلاقیت آنان، اجرای دستورالعمل نظام انتصاب مدیران حرفه ای بر مبنای تعهد، تخصص، تجربه، توانمندی و ارزیابی عملکرد، تربیت مدیران کارآمد، ارزش مدار و استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، ایجاد بانک اطلاعات مدیران و حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط
10) خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع
آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود به منظور استفاده مناسب از خدمات دستگاههای دولتی، اجرای برنامه های مختلف رسانه ای در جهت آسیب شناسی نظام اداری، حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع، استاندارد سازی خدمات ارائه شده به مردم، تاثیرگذاری رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران در ارتقاء و انتصاب، تشویق و ترغیب مدیران و کارکنان خدمتگذار به مردم، افزایش سهم عملکرد دستگاهها در اجرای مصوبات سفرهای استانی به عنوان معیار ارزشیابی و ارتقاء و تثبیت مدیریت


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >