فرآيندها

1392/2/18 0:0

فرآيندهاي امور اداري

 رديف

 فرآيند

 1

 صدور گواهي اشتغال

 2

 نقل و انتقالات كاركنان

 3

پيام آوران بهداشت 

4

حضور و غياب (فرايند قديم)

 5

حضور و غياب (فرايند جديد) 

 6

استخدام 

 7

صدور گواهي پايان طرح 

 8

صدور گواهي معافيت از طرح (فلوچارت قديم)

 9

صدور گواهي معافيت از طرح (فلوچارت جديد)

10 

صدور معرفينامه مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيرا پزشكان 

 11

جذب نيروهاي قراردادي 

 12

اخذ مرخصي بدون حقوق 

 13

تخلفات اداري(ابلاغ ابلاغ هياتها و ابلاغ آراء هياتها) 

14 

ارتقاء رتبه از پايه تا ارشد 

 15

استرداد يا انتقال كسور بازنشستگي 

 16

بازنشستگي اختياري 

17

حقوق وظيفه وراث

18

صدور حكم بازنشستگي


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۳۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >