مصوبات تحول اداري

1392/2/25 0:0

مصوبات تحول اداری در قالب چند مجلد به شرح زیر به چاپ رسیده است:
- کلی تحول اداری
- منطقی نمودن اندازه دولت
- اصلاح ساختارهای تشکیلاتی
-اصلاح نظامهای مدیریتی
- اصلاح نظامهای استخدامی
- آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت
- اصلاح فرایندها و توسعه فناوری های اداری
- ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

- سایر مصوبات:
جشنواره شهید رجایی
آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی


   
تعداد بازدید:   ۳۷۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >