معاونت توسعه و مدیریت منابع


 

معاونت توسعه مدیریت و منابع در جهت نيل به اهداف متعالي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در راستاي چشم انداز بيست ساله و سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت بهتر انجام دادن وظايف و مسئوليت‌هاي خود، اقداماتی را انجام مي‌دهد  اين معاونت درصدد است با توجه به اهميت اقدامات و فعاليت‌هاو در نظر گرفتن محدوديتهاي منابع در جهت چشم‌انداز تعيين شده حركت نمايد. 


چارت سازمانی معاونت توسعه و مدیریت منابع
Skip Navigation Links.
Collapse    مدیریت منابع انساني   مدیریت منابع انساني
Collapse    اداره کارگزینی و امور بازنشستگی   اداره کارگزینی و امور بازنشستگی
  کارگزینی
  بازنشستگی
  تامین و توزیع نیروی انسانی
  ارزشیابی عملکرد کارکنان
  برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی
  دبیرخانه و بایگانی پرسنلی
Collapse    مدیریت برنامه ريزي بودجه  و پايش عملكرد   مدیریت برنامه ريزي بودجه و پايش عملكرد
  گروه بودجه برنامه اي
  گروه تشكيلات و طبقه بندي مشاغل
Collapse    مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری   مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
  تحول اداری
  تجربه و دانش
  مهندسی مشاغل
  مهندسی سازمان
Collapse    مدیریت امور مالی   مدیریت امور مالی
  اداره حسابداری مدیریت
  اداره دریافت و پرداخت
  اداره حسابدار پرسنلی (شاغلین و بازنشستگان)
  اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار
Collapse    مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی   مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
  مناقصه و قراردادها
  نگهداشت
  نظارت بر خدمات عمومی
  امور رفاهی و تربیت بدنی کارکنان
  دبیرخانه مرکزی
Collapse    اداره تدارکات   اداره تدارکات
  کارپردازی
  نقلیه
  انبارداری
Collapse    مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی   مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی
  متصدی امور دفتری
  مسئول دفتر
  گروه پیمان و رسیدگی
  گروه نظارت و پشتیبانی فنی
  گروه تاسیسات و نظارت بر نگهداشت
  گروه طراحی

تعداد بازدید:   ۳۸۷


برگشت>>

< >