معاونت توسعه و مدیریت منابع


 

معاونت توسعه مدیریت و منابع در جهت نيل به اهداف متعالي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در راستاي چشم انداز بيست ساله و سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت بهتر انجام دادن وظايف و مسئوليت‌هاي خود، اقداماتی را انجام مي‌دهد  اين معاونت درصدد است با توجه به اهميت اقدامات و فعاليت‌هاو در نظر گرفتن محدوديتهاي منابع در جهت چشم‌انداز تعيين شده حركت نمايد. 


چارت سازمانی معاونت توسعه و مدیریت منابع
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲۱


برگشت>>

< >