آخرين اخبار

12 تير 1397
جشنواره شهید رجایی- کارمند نمونه

 

5 خرداد 1397
کارگاه آموزشی آشنایی با نظام جامع پیشنهادات دانشگاه
کارگاه آموزشی آشنایی با نظام جامع پیشنهادات دانشگاه در تاریخ 26/02/97 در مرکز بهداشت شهرستان بوشهر برگزار گردید.

 

5 خرداد 1397
کارگاه آموزشی آشنایی با نظام جامع پیشنهادات دانشگاه
کارگاه آموزشی آشنایی با نظام جامع پیشنهادات دانشگاه در تاریخ 97/02/ 26در مرکز بهداشت شهرستان بوشهر برگزار گردید.

 

5 خرداد 1397
بیمارستان مستقل

 

9 خرداد 1395
اولین جلیسه واگذاری مورخ 95/03/09

 

6 خرداد 1394
دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری سازمانی

 

18 آذر 1393
برگزاری سمینار آموزشی طرح تکریم و مشتری مداری
سمینار آموزشی طرح تکریم و مشتری مداری با هدف ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری در تاریخ 11/9/93 برگزار گردید.

 

22 آذر 1391
دوره آموزشي ارزيابي فساد اداري
برگزاري دوره آموزشي ارزيابي فساد اداري در تاريخ 22/9/91 توسط مدرس كشوري جناب آقاي مهندس روزبه

 
 << اخبار ÂÈÇä اخبار ÂÐÑ >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >