فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 153

12345678
شمارهعنوانتاریخ صدور
آزمون استخدام پیمانی متمرکز وزارت بهداشت در سال 1402 1402/6/22
20/16497/دپ اطلاعیه کارمند نمونه سال 1401 دانشگاه 1402/5/31
شیوه نامه تنظیم و تکمیل طرح پیشنهادی واگذاری خدمات در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 1402/5/22
فراخوان جشنواره مدیریت دانش 1402/5/4
اطلاعیه جشنواره تعالی کیفیت نظام سلامت 1401/3/22
ثبت نام چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم 1401/3/1
تنظیم و تایید صورتجلسات کمیته اجرایی مهندسی مشاغل صرفا از طریق سامانه مهندسی مشاغل 1399/12/24
هفتمین فراخوان نظام جامع پیشنهادات 1398/8/22
212/1752/د بانک اطلاعات مدیران سلامت 1398/8/19
شرایط ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 1398/8/18
20/13034/دپ برگزاری جشنواره شهید رجایی و انتخاب کارمند نمونه سال1397 1398/5/5
اطلاعیه در خصوص ارتقاء رتبه عالی 1397/10/17
راه اندازی سامانه جدید نظام پیشنهادات 1396/12/20
کد.آموزش کد جدید فعالسازی برنامه آموزش (شرکت آذرخش) تا تاریخ 1396/12/29 1396/3/3
کد جدید فعال سازی برنامه آموزش (شرکت آذرخش) تا تاریخ 1396/03/01 1395/12/2
اسکان مهمانان نوروزی 1395/11/20
جشنواره شهید رجایی- کارمند نمونه 1395/4/27
آخرین ورژن نرم افزار ارزشیابی کارکنان مورخ 94/12/11 1394/12/11
دوره آموزشی جزوه آموزشی آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و مباحث مربوط به تنظیم موافقتنامه 1394/5/24
دوره آموزشی "قوانین بودجه" 1394/5/21
12345678
 
< >