مجموعه قوانین و مقررات

1397/2/10 0:0

 Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

دستورالعمل قانون اساسی اصل 44

Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

دستورالعمل آئین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کارمند

Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

دستورالعمل آئین نامه مالی و معاملاتی

Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

دستورالعمل تضمین معاملات

Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

دستورالعمل رفاهی

Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

 دستورالعمل قانون بودجه

Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو

Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

 دستورالعمل قانون کار

Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

 دستورالعمل قانون مناقصات کشوری

Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

 دستورالعمل قانون منع مداخلات

 Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

 دستورالعمل قانون و مقررات تامین اجتماعی

 Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

 دستورالعمل ارزيابي عملكرد دانشگاه

Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

دستورالعمل نظام جديد آموزش كاركنان

Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

 دستورالعمل واگذاري خدمات سلامت دانشگاهها

Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

 دستورالعمل نظام پیشنهادات

Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

 دستورالعمل همسان سازی

 Pdf, document, extension, file, format icon - Free download

1400 دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران

Pdf, document, extension, file, format icon - Free download دستورالعمل فوق العاده شغل
Pdf, document, extension, file, format icon - Free download دستورالعمل مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان
Pdf, document, extension, file, format icon - Free download دستورالعمل شیوه نامه تبدیل وضعیت
Pdf, document, extension, file, format icon - Free download دستورالعمل ساختار و تشکیلات
Pdf, document, extension, file, format icon - Free download دستورالعمل ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی
Pdf, document, extension, file, format icon - Free download دستورالعمل مدیریت دانش


تاریخ بروز رسانی:   17 امرداد 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >