لیست قراردادهای واگذاری

1402/2/11 0:0
لیست قراردادهای واگذاری سال 1401

لیست قراردادهای واگذاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در لینک های زیر موجود می باشد:

 لیست قرار دادهای سال 1395

لیست قراردادهای سال 1396

لیست قراردادهای سال 1397

لیست قراردادهای سال 1398

لیست قراردادهای سال1399

لیست قرار دادهای سال1400

لیست قرار دادهای سال 1401

لیست قراردادهای سال 1402

کلمات کلیدی:
قرارداد    

تاریخ بروز رسانی:   20 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >