فرایندهای امور مالی

1402/5/24 0:0

فرآیند ارسال اعتبارات به واحدها

فرآیند اعتبار مصوب ، تخصیص اعتبار، دریافت وجه

فرآیند استخراج تراز نهایی دانشگاه

فرآیند توزیع ابلاغ اعتبار از وزارت

فرآیند تهیه صورت مغایرت بانکی

فرآیند درخواست وجه ها

فرآیند ثبت اسناد مالکیت

فرآیند ثبت کالا در سیستم و دریافت کد کالا

فرآیند پرداخت کارانه

فرآیند پرداخت اضافه کار

فرآیند پرداخت حق مسکن

فرآیند پرداخت حقوق بازنشستگان

فرآیند پرداخت حقوق کارکنان بند واو

فرآیند پرداخت عیدی بند واو

فرآیند استرداد اضافه واریزی

فرآیند بررسی و تائید نرم افزار HIS و خریداری شده

فرآیند تنظیم ریز بودجه

فرآیند درخواست وجه

فرایند مشخص کردن وضعیت واریزهای نامشخص

فرایند بررسی حقوق پرسنلی

فرآیند مکاتبات مراجع قضایی

فرایند پیگیری بخشنامه های صادره و مکاتبات

فرایند پیگیری بخشنامه های صادره

فرآیند دریافت مدارک استرداد سپرده ها

فرایند رسیدگی اسناد واحد غیر مستقل

فرایند رسیدگی اسناد واحد مستقل

فرآیند رفع اشکالات بصورت مکالمه تلفنی

فرایند کنترل اسناد درآمد

فرآیند هزینه بر اساس اعتبار ابلاغی، موافقت نامه و ضوابط اجرایی بودجه

 

 


تاریخ بروز رسانی:   12 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >