فرآیندهای مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

1402/5/24 0:0
فرآیندهای مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

فرآیند تنظیم درخواست های خرید و تحویل الکترونیک کالا و خدمات

فرآیند الکترونیک خرید کالا

فرایند تنظیم سند

فرآیند شرکت در تیم

فرآیند تشکیل نمایندگان و انجمن های ورزشی

فرآیند شرایط قهرمان ، تعیین قهرمان و پرداخت پاداش

فرآیند عضویت در استخر آب درمانی و استفاده از سایر امکانات

 

 


تاریخ بروز رسانی:   24 امرداد 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >