فر|آیندهای مشترک مدیریت منابع انسانی

1402/6/1 0:0
فر|آیندهای مشترک مدیریت منابع انسانی

اخذ گواهی برای سفارت

اخذ گواهی برای وام

ارتقاء مرتبه اعضا هیئت علمی

افزایش ضریب حقوقی

انتقال از دانشگاه به خارج از سازمان

انجام تعهدات خدمتی

آنلاین سازی حضور وغیاب

بازخرید مرخصی

برقراری حق اشعه

برقراری حق محرومیت از مطب اعضای هیئت علمی

برقراری سختی کار

برقراری فوق العاده مدیریت

تبدیل وضع استخدام اعضای هیئت علمی

تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

تبدیل وضعیت از رسمی آزمایی به رسمی قطعی

ترفیع پایه اعضاء هیئت علمی

ثبت نام مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

جذب اعضای هیئت علمی

درج مدرک تحصیلی

درخواست مرخصی استحقاقی

دریافت بخش نامه افزایش حقوقی از وزارت

دریافت دانشنامه تحصیلی

صدور حکم ابلاغ بازنشستگی

فرآیند صدور گواهی اشتغال به کار دانشگاه

فرآیند اصلاحیه برقراری حقوق بازنشستگی

فرآیند بازنشستگی پیش از موعد عادی

فرآیند بازنشستگی

فرآیند برقراری حقوق وثیقه و وراث

فرایند برگزاری آزمون استخدامی

فرآیند برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت

فرایند پاسخگویی به مراجع قضایی

فرایند پایش ، ارزیابی و مدیریت عملکرد

فرایند تعیین سنوات ارفاقی جانبازان ، اشعه ، سخت و زیان آور

فرآیند خدمت نیمه وقت یا سه چهارم وقت بانوان شاغل

فرآیند صدور احکام تغییر رتبه و طبقه

فرآیند صدور احکام تغییر عنوان و انتصاب

فرآیند صدور حکم برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد

فرآیندصدور حکم نوبت کاری

فرآیند مرخصی بدون حقوق

فرآیند معرفی نامه تغییر عنوان

فرایند احتساب سنوات دولتی و غیر دولتی

فرآیند اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی توسط واحدهای تابعه

فرآیند گواهی اشتغال جهت ارائه به سفارتخانه

فرآیند ماموریت اداری خارج از استان

فرآیند ماموریت آموزشی

فرایند مرخصی استعلاجی

فرایند نقل و انتقالات درون سازمانی

 


تاریخ بروز رسانی:   5 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >