معرفي معاون توسعه مديريت و منابع

1391/7/4 0:0

 

دكتر حیدر عزیزنژاد

معاون توسعه مديريت و منابع 

آدرس: خيابان معلم، روبروي ستاد نماز جمعه، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر،

تلفن:4-07733322081

       07733328721-2

نمابر:07733325767


رايانامه:

mdd@bpums.ac.ir

 

 

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 

·  تعیین سیاستها و خط مشی های دانشگاه در زمینه  مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی ، مالی ، فیزیکی و اطلاعاتی

·  تامین نیازهای نیروی انسانی ، مالی ، فیزیکی و اطلاعاتی دانشگاه

·  نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری ، مالی و استخدامی کلیه واحدهای تابعه دانشگاه

·  تعیین و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای لازم در زمینه امور پرسنلی ، اداری ، مالی ، امور عمومی ، نگهداری حسابها ، انجام هزینه ها ، حفظ اموال و نظارت بر اجرای آنها

·  نظارت بر عملکرد اعتبارات اعم از جاری و عمرانی و اختصاصی

·  نظارت بر تنظیم امور محاسباتی و رسیدگی به صورتحسابها ، اسناد و گزارشهای مالی

·  ایجاد هماهنگی بین واحدهای اداری و مالی حوزه ستادی و دانشگاه

·  مطالعه ، بررسی و پیشنهاد طرحهای اصلاحی در مورد توسعه سازمان و مدیریت در محورهای نظام مدیریت ،ساختار و تشکیلات ، سیستمها و روشها ،طبقه بندی مشاغل و آموزش علوم و فنون اداری – مدیریتی

·  تنظیم سیاستها و خط مشی های تدوین بودجه بر اساس سیاستها و برنامههای مصوب وزارتخانه و دانشگاه

·  تنظیم و پیشنهاد بوجه برای واحدهای تابعه دانشگاه

·  تهیه و ارائه مناسب ترین طرحهای معماری و عمرانی واحدهای آموزشی ، بهداشتی و درمانی منطبق با اصول علمی و امکانات و شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اقلیمی

·  بررسی نیازهای ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزات و بررسی جهت تامین ، نگه داشت ، نوسازی و توسعه مراکز و موسسات بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و پژوهشی

·  نظارت بر تهیه ، تنظیم و اجرای طرح های عمرانی

·  اتخاذ تدابیر لازم در زمینه تامین امور رفاهی کارکنان

·  ابلاغ قوانین و مقررات ، مصوبات ، آیین نامه ها ، و اساسنامه های مربوط به واحدهای تابعه

·  تهیه و تنظیم طرحها و پیشنهادات در ارتباط با حوزه معاونت

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   7 تير 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >