مجموعه قوانین و مقررات

1397/2/10 0:0ردیف

عنوان

تاریخ ابلاغ

1 اصلاحات وگزیده آئين نامه تاسيس مرکز درمان سوءمصرف مواد  
2 آئین نامه تاسیس دفتر کار مشاوره روانشناسی بالینی  
3  آئین نامه تاسیس کلینیک های طب کار  
4  آئین نامه خدمات و مراقبتهای بالینی در منازل  
5  آيين نامه  اجرايي گسترش بنگاههاي زودبازده  
6  آيين نامه تاسيس بيمارستان  
7  آئين نامه تأسيس درمانگاه تخصصي ايمونولوژي وآلرژي  
8  آئين نامه تاسيس درمانگاه چند تخصصي مغز و اعصاب و روان  
9  آيين نامه تاسيس مراکز جراحي محدود و سرپايي  
10 آيين نامه تاسيس مراكز خدمات آمبولانس خصوصي  
11 آيين نامه تأسيس مراكز فيزيوتراپي  
12 آئين نامه تاسيس مركز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري  
13 آئين نامه تاسيس مطب پزشکان ودندانپزشکان  
14 آئين نامه تأسيس مؤسسات پزشكي هسته اي  
15 آئين نامه تأسيس مؤسسه ارتوپدي فني  
16 آيين نامه مؤسسات توانبخشي پزشكي  
17 آئين نامه تاسيس درمانگاههاي عمومي  
18 پروانه بهره برداري و مسئول فني  
19 پروانه دايم پزشكي  
20 تعاريف دفتر كارآفريني  
21 درمانگاههاي دندانپزشكي  
22 دستورالعمل پرداخت يارانه  
23 دستورالعمل ضوابط بهداشتی  
24 طرحهاي تيپ شغلي در گروههاي پزشكي  
25 فرم ثبت مشخصات متقاضيان حقوقي  
26 فرم ثبت مشخصات متقاضيان حقيقي  
27 ماما همراه  
28 مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی  
29 مركز كاهش آسيب وابستگي به مواد  
30 موافقت اصولي  
 31  دستورالعمل ارزيابي عملكرد دانشگاه  
 32  دستورالعمل استقرار نظام مديريت عملكرد  
 33 دستورالعمل نظام جديد آموزش كاركنان  
 34 دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازي  
 35

نحوه اعمال ديپلم افتخاري در اجراي شيوه نامه نوع دوم

 
 36  دستورالعمل واگذاري خدمات سلامت دانشگاهها  
 37   آئين نامه نظام پيشنهادات  
 38    
 39    
40    

 


تاریخ بروز رسانی:   26 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >