فهرست آلبوم تصاویر
آسیب شناسی برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه(hop)
آزمون توجیهی
کمیته املاک
کارگروه هم اندیشی
جوانی جمعیت
عکس عید غدیر
مناسب سازی فضای اداری
عکس معارفه
1
جلسه کارگروه
سومین کمیته ساختار و فناوری هار مدیریتی
دومین جلسه آسیب شناسی جشنواره شهید رجایی
دومین جلسه آسیب شناسی جشنواره شهید رجایی
آلبوم
سومین دوره آموزشی مهندسی مشاغل شهرستان گناوه
دومین دوره آموزشی آشنایی با آئین نامه مهندسی مشاغل
ولادت با سعادت حضرت زهرا(س)
کمیته فنی تخصصی بودجه دانشگاه های علوم پزشکی کشور
یت نمود .
کارگروه راهبری توسعه مدیریت دی 98
کارگروه راهبری توسعه مدیریت
دوره آموزشی 981022
دوره آموزشی981010
دوره آموزشی 981003
نظام پیشنهادات
نظام پیشنهادات- دوره آموزشی 980919
دوره آموزشی 220898
جشنواره شهید رجایی
نظام پیشنهادات 980203
واگذاری1
دوره آموزشی خلاقیت
دوره آموزشی اصول و فنون پذیرایی و تشریفات
دوره آموزشی مناقصه
آذر 93
سال 1393
آذر 93
مهر
شهريور
مرداد
تير
خرداد
ارديبهشت
فروردين
اسفند
بهمن
دي
آذر
آبان
مهر
شهريور
سال 1391
سال 1390
< >