جلسه هم اندیشی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی)

20 اسفند 1402


جلسه هم اندیشی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی) باحضوردکتر حسن ابراهیمی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دکتر فرهادی معاون توسعه مدیریت ومنابع و مدیر توسعه سازمان وتحول اداری وکارشناس تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی بوشهربرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی) و به منظور برنامه ریزی صحیح جهت ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در بین دستگاه های اجرایی ، جلسه هم اندیشی با عنوان "بررسی و تجزیه و تحلیل آسیب شناسی شاخص های عمومی و اختصاصی" در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار گردید. در این جلسه به بررسی چالش های جشنواره شهید رجایی پرداخته شد ومقرر گردید با همکاری مدیریت های معاونت توسعه و سایر معاونت های دانشگاه، اقدامات لازم در راستای رفع چالش های و حفظ و ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برنامه ریزی و اجرا گردد.
جلسه هم اندیشی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی) باحضوردکتر حسن ابراهیمی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دکتر فرهادی معاون توسعه مدیریت ومنابع و مدیر توسعه سازمان وتحول اداری وکارشناس تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی بوشهربرگزارشد. به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی) و به منظور برنامه ریزی صحیح جهت ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در بین دستگاه های اجرایی ، جلسه هم اندیشی با عنوان "بررسی و تجزیه و تحلیل آسیب شناسی شاخص های عمومی و اختصاصی" در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار گردید. در این جلسه به بررسی چالش های جشنواره شهید رجایی پرداخته شد ومقرر گردید با همکاری مدیریت های معاونت توسعه و سایر معاونت های دانشگاه، اقدامات لازم در راستای رفع چالش های و حفظ و ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برنامه ریزی و اجرا گردد.


کلمات کلیدی:
جشواره.     شهید     رجایی.     هم     اندیشی.        

تاریخ بروز رسانی:   20 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۷

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >