هم


20 اسفند 1402
جلسه هم اندیشی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی)

 

15 اسفند 1402
نهمین فراخوان جشنواره نظام جامع پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

25 تير 1402
برگزاری کارگروه کشوری هم اندیشی حوزه بهره وری در نظام سلامت و ارزیابی عملکرد باحضور مدیر توسعه سازمان وتحول اداری بوشهر
برگزاری کارگروه کشوری هم اندیشی حوزه بهره وری در نظام سلامت و ارزیابی عملکرد باحضور مدیر توسعه سازمان وتحول اداری بوشهر

 

25 تير 1402
نهمین آزمون جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه
نهمین آزمون جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

16 شهريور 1398
تقدیر از مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به عنوان دانشگاه برتر در جشنواره شهید رجایی سال 98 در همایش مدیران توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاههای علوم پزشکی کشور
پنجمین همایش مدیران توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاههای علوم پزشکی با حضور معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در دانشگاه ایران برگزار شد و طی آن از مدیران توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاههای برتر در جشنواره شهید رجایی تقدیر شد.

 
 
 
< >