کار


20 اسفند 1402
در راستای اجرای پروژه "کارسنجی وزمان سنجی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی و اصلاح ساختارهای سازمانی معاونت توسعه مدیریت و منابع و بیمارستان شهدای خلیج فارس

 

25 تير 1402
برگزاری کارگروه کشوری هم اندیشی حوزه بهره وری در نظام سلامت و ارزیابی عملکرد باحضور مدیر توسعه سازمان وتحول اداری بوشهر
برگزاری کارگروه کشوری هم اندیشی حوزه بهره وری در نظام سلامت و ارزیابی عملکرد باحضور مدیر توسعه سازمان وتحول اداری بوشهر

 

25 تير 1402
نهمین آزمون جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه
نهمین آزمون جامع توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

19 ارديبهشت 1402
کارگروه راهبری توسعه مدیریت
برگزاری اولین کار گروه راهبری توسعه مدیریت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با موضوع جشنواره شهید رجایی

 

27 دی 1401
دوره اموزشی با محوریت آئین نامه مهندسی مشاغل
دوره اموزشی با محوریت آئین نامه مهندسی مشاغل جهت کارگزینان و کارشناسان امور اداری

 

18 دی 1398
برگزاری کارگاه آموزشی نظام پیشنهادات شهرستان دیلم
کارگاه آموزشی نظام پیشنهادات برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم و بیمارستان بقیه اله دیلم در تاریخ 98/10/10 برگرار گردید.

 

18 دی 1398
نشست اعضای کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین ایشان و همچنین معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با موضوع آسیب شناسی شاخص های جشنواره شهید رجایی در سال 97 برگزار گردی ...

 

12 تير 1397
جشنواره شهید رجایی- کارمند نمونه

 
 
 
< >