فرم نظر سنجی ارباب رجوع از نحوه خدمت رسانی در بیمارستان های استان بوشهر

نظر به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از دیدگاهها و نظرات سازنده مخاطبان برای بهبود مستمر خدمات رسانی با تکمیل فرم زیر ما را در این امر مهم یاری فرمایید.
در صورت تمایل می توانید نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس و یا آدرس ایمیل خود را جهت ارائه بازخورد پیگیری ثبت نمایید. ولی وارد کردن فیلدهای مذکور اجباری نمی باشد.
کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >