دوره اموزشی با محوریت آئین نامه مهندسی مشاغل

27 دی 1401
دوره اموزشی با محوریت آئین نامه مهندسی مشاغل جهت کارگزینان و کارشناسان امور اداری

باسمه تعالی

به منظور افزایش سطح کیفی اطلاعات اداری و شغلی کارگزینان ،به منظور تسهیل در انجام امور اداری و فرآیند های کاری در حوزه ستادی دانشگاه دوره آموزشی  جهت کلیه کارگزینان و کارشناسان امور اداری معاونت ها ،بیمارستان ها ،و مراکز با محوریت آئین نامه مهندسی مشاغل در سالن اجتماعات معاونت توسعه برگزار گردید.ضمنا  برگزاری دو دوره دیگر جهت کارگزینان امور اداری شهرستان ها در شهرستانهای دشتی و گناوه متعاقبا اعلام میگردد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.