برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل

10 بهمن 1401
دومین دوره برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل

دومین دوره آموزشی آشنایی با آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل در سالجاری توسط آقای غلامرضا قائدی امامزاده مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاهدر تاریخ  03/11/1401در سالن اجنماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی برگزار گردید.

در این دوره آموزشی که کلیه کارگزینان و اعضای کمیته های فرعی و مهندسی مشاغل شبکه های بهداشت و درمان شهرستان کنگان ،دیر،عسلویه ،جم،دشتی و تنگستان حضور داشتند مباحث مرتبط با امور مهندسی مشاغل از جمله :احتساب تجربه ،نحوه ارتقاء طبقه و رتبه شغلی کارکنان ،امتیازات ایثارگری و....... مطرح گردید.

مباحث مطرح شده در این دوره به دلیل کاربردی بودن و در جهت افزایش اطلاعات شغلی مورد رضایت اعضای شرکت کننده قرار گرفت و امید است با استمرار این نوع آموزش های کاربردی در حیطه امور اداری در ارتقاءجایگاه یادگیری و توسعه منابع انسانی دردانشگاه قدمهای تاثیر گذاری برداشته شود.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.