دکتر اکرم فرهادی معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حکمی آقای مهندس آخوندی را بعنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه منصوب کرد.

5 خرداد 1403
دکتر اکرم فرهادی معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حکمی آقای مهندس آخوندی را بعنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه منصوب کرد و از خدمات و زحمات آقای رضا دریاپور تشکر و قدردانی نمود.


 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.