آخرين اخبار

30 بهمن 1401
سومین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی
برونسپاری بوفه بیمارستان امام خمینی کنگان و کلینیک دندانپزشکی خدمات جامع سلامت

 

25 بهمن 1401
کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی
دومین جلسه آسیب شناسی جشنواره شهید رجایی

 

18 بهمن 1401
سومین دوره آموزشی آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل
سومین دوره آموزشی مهندسی مشاغل شهرستان گناوه

 

10 بهمن 1401
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل
دومین دوره برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل

 

27 دی 1401
دوره اموزشی با محوریت آئین نامه مهندسی مشاغل
دوره اموزشی با محوریت آئین نامه مهندسی مشاغل جهت کارگزینان و کارشناسان امور اداری

 

26 دی 1401
کمیته فنی تخصصی بودجه دانشگاه های علوم پزشکی کشور با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار گردید.
برگزاری جلسه کمیته فنی تخصصی بودجه دانشگاهای علوم پزشکی کشور در بوشهر به منظور تدوین موارد اصلاحی آیین نامه مالی و معاملاتی و دستوالعمل های آن در راستای ماده ۱۰۵ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهای علوم پزشکی کشور

 

26 دی 1401
ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن
تقدیر و تشکر از بانوان معاونت توسعه

 

25 دی 1401
بررسی اجرای برنامه عملیاتی مشترک وزارت بهداشت در 9 ماه سالجاری(HOP)
بررسی اجرای برنامه عملیاتی مشترک وزارت بهداشت در 9 ماه سالجاری(HOP)- دومین کمیته مدیریت عملکرذ

 

25 دی 1401
سومین جلسه جوانی جمعیت
حمایت از جوانی جمعیت مشمول دور کاری

 

25 دی 1401
کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی
معرفی داشبورد مدیریتی

 

24 دی 1401
آسیب شناسی شاخص های جشنواره شهید رجایی
آسیب شناسی شاخص های جشنواره شهید رجایی- اولین کمیته مدیریت عملکرد

 

17 دی 1401
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
برگزاری دومین جلسه قانون حمایت از خانواده و جمعیت در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

 

21 تير 1401
انتصاب یک بوشهری در کمیته فنی تخصصی بودجه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
انتصاب یک بوشهری در کمیته فنی تخصصی بودجه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

 

28 خرداد 1401
اعتبارات ابلاغی بخش بهداشت و درمان
وبینار تهیه و تنظیم و تکمیل فرمهای مبادله موافقتنامه دانشگاهای علوم پزشکی

 

24 دی 1398
برگزاری کارگاه آموزشی نظام پیشنهادات شهرستان گناوه

کارگاه آموزشی نظام پیشنهادات برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان های امیرالمومنین و سوختگی شهید چرومی شهرستان گناوه در تاریخ 98/10/22 برگزار گردید.

 

18 دی 1398
برگزاری کارگاه آموزشی نظام پیشنهادات شهرستان دیلم
کارگاه آموزشی نظام پیشنهادات برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم و بیمارستان بقیه اله دیلم در تاریخ 98/10/10 برگرار گردید.

 

18 دی 1398
نشست اعضای کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین ایشان و همچنین معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با موضوع آسیب شناسی شاخص های جشنواره شهید رجایی در سال 97 برگزار گردی ...

 

9 دی 1398
برگزاری دوره آموزشی نظام پیشنهادات شهرستان دشتستان
کارگاه آموزشی سامانه نظام پیشنهادات در شهرستان دشتستان برگزارگردید.

 

9 دی 1398
برگزاری دوره آموزشی نظام پیشنهادات در شهرستان دشتی
دوره آموزشی سامانه نظام پیشنهادات در شهرستان دشتی برگزار گردید.

 

22 آبان 1398
برگزاری کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی با دستور کار بررسی پیشنهادات پرسنل
کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی با دستور کار بررسی پیشنهادات پرسنل با حضور اعضا و بررسی تعداد 28 پیشنهاد برگزار گردید.

 
 << اخبار اسفند اخبار فروردین >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >