چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
  دکتر اکرم فرهادی (معاون توسعه مديريت و منابع)
Collapse   مدیریت بودجه و برنامه ریزی و پایش عملکرد   مدیریت بودجه و برنامه ریزی و پایش عملکرد
Collapse   مدیر   مدیر
  سید محمدحسن هاشمی
Collapse   معاون واحد   معاون واحد
  روح الله آرمات
Collapse   کارشناسان واحد   کارشناسان واحد
  اسدالله بهزادی
  سجاد سلیمی
  اردشیر مشایخ
  زهرا عبدی نیا
  الهام مقیمی
Collapse   مدیریت امور مالی   مدیریت امور مالی
Collapse   مدیر   مدیر
  حمزه اندرخورند
Collapse   مسئول دفتر امور مالی   مسئول دفتر امور مالی
  فاطمه نظاری
Collapse   معاون واحد   معاون واحد
  کریم بنی مالک
Collapse   کارشناسان واحد   کارشناسان واحد
  مهران حاجی پور
  زهرا سینایی
  مریم مصطفوی ثابت
  سمانه صفری
  مسعود بهرمان
  طیبه باغبانی
  محبوبه حسن زاده
  سیده حبیبه موسوی
  معصومه رمضانی
  مهدی جمالی
  مجتبی دیانت
  صدیقه دولتی
  سودابه اقایی
  ابراهیم قناعت زاده
  بهروز اکبری
  الهام ممسنی
  ملکی درفان
  محمد زنده بودی
  ساره گورکی
  عباسعلی مناجاتی
  نرگس خاتون محمدی حقیقی
  صدیقه بهزادی
  البرز بوشهری
  سعید حسن ابراهیمی
  حسین رمضانی
  محمدصادق حیدری
Collapse   مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری   مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
Collapse   مدیر   مدیر
  احمد آخوندی
Collapse   گروه کارشناسان تحول اداری   گروه کارشناسان تحول اداری
  نگار فردرو
  مهرماه دیوانی
  رقیه چم کوری
Collapse   گروه طبقه بندی و مهندسی مشاغل   گروه طبقه بندی و مهندسی مشاغل
  حمید زلیخایی
  معصومه اسماعیل پور
Collapse   گروه مهندسی سازمان   گروه مهندسی سازمان
  حمزه قطبدین
  رضوان فاتح
Collapse   مدیریت امور فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی   مدیریت امور فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی
Collapse   مدیر   مدیر
  سید حسین حسینی
Collapse   معاون واحد   معاون واحد
  احسان دشتی
Collapse   کارشناسان واحد   کارشناسان واحد
  علیرضا باقرپور
  علی کره بندی
  سارا بردستانی
  سینا درخشنده
  ابراهیم بهبود
  ابوالفضل شفیعی
  محمد خلیلی خصال
  مهدی جمالی
  وحید امیر
  صدیقه اسفرم
Collapse   مدیریت منابع انسانی   مدیریت منابع انسانی
Collapse   مدیر   مدیر
  محمدعلی پولادی
Collapse   مسئول دفتر منابع انسانی   مسئول دفتر منابع انسانی
  مرضیه جلیلی
Collapse   معاون واحد   معاون واحد
  رضا دریاپور
Collapse   رئیس اداره امور پرسنلی و کارگزینی   رئیس اداره امور پرسنلی و کارگزینی
  غلامرضا یوسفی
Collapse   کارشناسان واحد   کارشناسان واحد
  فاطمه شیخ ابولی
  فاطمه اسلامی
  فاطمه مظفری
  مریم مهرزاد
  شهناز روشن
  روشن بارگاهی
  غزاله کهربائی
  بهناز رهنما
  کاظم دهقانی
  شریعت راویان
  ابراهیم محبوبی
  لیلا سباعی
  مریم احمدی
  حسن صداقت
  رضا قاید حسینی
  حمیدرضا باقری
  شهناز جوکار
  مژگان زمردی
  زهرا گیاهی فومنی
Collapse   مدیریت پشتیبانی و رفاهی   مدیریت پشتیبانی و رفاهی
Collapse   مدیر   مدیر
  امین صداقت
Collapse   معاون   معاون
  مسعود کشاورز
Collapse   مسئول دفتر   مسئول دفتر
  احمد روستا
Collapse   کارشناسان واحد   کارشناسان واحد
  صفدر کشاورز
  محمد دوانی
  امین مهدی زاده دوانی
  مرتضی خدادوست
  محسن محمدی
  سهیلا قائدی
  الهام غریبی
  مهری جعفری
  حسین صفری جهاندیده
  حسن عرب زاده
  محسن بلالی
  عبدالعلی شاهانی زیارتی
  علی افرنده
  وحید کهن
  مهدی متولی
  علیرضا محمدی
  فرشید مصری
  وحید معصومی
  محسن محمد علی پور
  اکبر دباشی
  سیدمحمد علی اسپویی
  محمد فاطمی
  علی اصغر مظلوم زاده
  حسین حاجی نژاد
  محمد کدخدائی
  مرتضی مهاجر

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >