نقشه سایت معاونت توسعه مديريت و منابع
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
معرفی معاونت
معرفي كاركنان
چارت سازمانی
Collapse مديريتهامديريتها
مديريت برنامه ريزي بودجه و پايش عملكرد
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
مديريت توسعه و تامين منابع فيزيكي و امور عمراني و تجهيزاتي
مديريت امور مالي
مدیریت منابع انساني
مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
Collapse كميته ها و کارگروههاكميته ها و کارگروهها
Collapse کارگروه راهبری توسعه مدیریتکارگروه راهبری توسعه مدیریت
کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی
کمیته سرمایه انسانی
کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی
کمیته مدیریت عملکرد
کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
Collapse نشرياتنشريات
كتابچه
مقالات
پوستر
مقررات و آيين نامه ها
Collapse سامانه هاسامانه ها
Collapse سامانه ثبت فرایندهاسامانه ثبت فرایندها
ثبت فرآيند
ثبت صورتجلسات كميته فرآيندها
سامانه نظام پيشنهادات
سامانه آزمون استخدامي
Collapse سامانه تكريم ارباب رجوعسامانه تكريم ارباب رجوع
چك ليست مراكز بهداشتي
چك ليست خانه هاي بهداشت
چك ليست مراكز درماني
سامانه مديريت عملكرد
سامانه مدیریت پروژه
سامانه ثبت‌نام متقاضیان طرح
Collapse فرم هافرم ها
فرم هاي دستي
فرم‌هاي دايناميك
Collapse خدمات معاونتخدمات معاونت
خدمات الکترونیک
خدمات غیر الکترونیک
فرآيندهای کاری
تکریم ارباب رجوع
نظرسنجی
لينكهاي مرتبط
آلبوم تصاویر
تماس با ما
< >