فهرست فرم ها

  ثبت نام

  ثبت نام

  پرسشنامه رضایت شغلی (MSQ)
ضمن سلام و تشکر از همکاری شما پرسشنامه مذکور به منظور سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان می باشد. لازم به ذکر است اطلاعات این پرسشنامه کاملاً محرمانه می باشد و در اختیار هیچ فرد یا گروهی قرار نمی گیرد. ثبت اطلاعات فردی الزامی نمی باشد.
  ثبت مشخصات شرکت در جلسه آموزشی

  ثبت نام در همایش پیاده روی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  نظرسنجی بیمه تکمیلی درمان
سنجش میزان رضایتمندی بیمه گذاران
  فرم ثبت نام اشخاص حقوقی در شبکه آسان خرید

  فرم نظر سنجی ارباب رجوع از نحوه خدمت رسانی در بیمارستان های استان بوشهر
نظر به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از دیدگاهها و نظرات سازنده مخاطبان برای بهبود مستمر خدمات رسانی با تکمیل فرم زیر ما را در این امر مهم یاری فرمایید.
  درخواست ثبت در بانک اطلاعات مدرسین دانشگاه
با سلام. همکار گرامی با توجه به تخصص و تجارب خود می‌توانید از طریق این فرم درخواست تدریس در زمینه شغلی خود را اعلام نمایید.
  فرم اطلاعات مديران

  فرم ثبت نام آزمون مهارتهاي هفتگانه

  فرم نيازسنجي آموزشي فردي

  فرم درخواست اعتراض به نتيجه آزمون استخدام قراردادي
با سلام چنانچه نسبت به نتايج اعلام شده آزمون استخدام قراردادي در وب سايت دانشگاه اعتراض داريد فرم زير با تكميل نماييد.
  فرم ارسال مشخصات بيمه شدگان تامين اجتماعي

  ثبت نام كلاسهاي ورزشي بانوان
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در نظر دارد جهت ارتقاي سلامت كاركنان شاغل در حوزه ستادي اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزشي ورزشي پيلاتس و يوگا در روزهاي زوج ساعت 7 تا 8 صبح نمايد.با توجه به محدوديت ظرفيت اين كلاسها اولويت با افرادي است كه سريعتر ثبت نام نمايند.
  انتخاب نوع امتحان توجيهي بدو خدمت (حضوري يا غير حضوري)
جهت رفاه حال پرسنل و صرفه جويي در وقت و هزينه آزمون توجيهي بدو خدمت كاركنان بصورت غير حضوري برگزار مي گردد. كسانيكه امكان دسترسي به اينترنت ندارند بصورت حضوري در همان تاريخ و در مركز استان (بوشهر) برگزار مي گردد. لذا افراد تا تاريخ 16/5/92 وضعيت خود را از طريق اين فرم اعلام نمايند.
  گزارش واريز هزينه هاي بيمه تكميلي

  ثبت صورتجلسات مستندسازي و اصلاح فرآيندها

  اطلاعات ساختمانها

  اعتراض به آزمون های غیرحضوری
داوطلباني كه آزمون غیرحضوری اعتراض دارند حداکثر تا 48 ساعت پس از پایان ساعت آزمون نسبت به تكميل فرم اعتراض اقدام نمايند.
  چك ليست تكريم ارباب رجوع_ مراكز درماني

  چك ليست تكريم ارباب رجوع_ خانه هاي بهداشت

  ثبت نام دوره توجيهي بدو خدمت

  شناسايي مطالبات خدمات بيمه تكميلي درمان پرسنل از بيمه پاسارگاد

  چك ليست تكريم ارباب رجوع _ مراكز بهداشتي

  تكريم ارباب رجوع

  طرح

  مستند سازي و ارتقاء فرآيندها

  مشخصات بيمه خودرو

  مشخصات وسايل نقليه
اين فرم شامل مشخصات عمومي خودروهاي دولتي مي باشد.
  فرم گزارش انجام ماموریت
با توجه به دستور معاون محترم توسعه مديريت و منابع، از اين پس كليه برگ‌هاي ماموريت اداري بايد به انضمام برگ گزارش خلاصه ماموريت باشد، در غير اين‌صورت معاون توسعه از امضاء آن خودداري خواهد نمود. لذا تاييد ماموريت افراد بعد از تكميل اين فرم امكان‌پذير است.
 
< >